Werkwijze

Een aanvraag voor ondersteuning van een kind/jongere kan uitsluitend gedaan worden door een ‘intermediair’. Intermediairs zijn medewerkers van (basis-) scholen, maatschappelijk werkers, huisartsen etc., die contacten hebben met kinderen/jongeren en vanuit hun professie signaleren welke kinderen extra steun nodig hebben. Wanneer reguliere ondersteuning vanuit de gemeente niet of onvoldoende toereikend is, kan er een beroep worden gedaan op het Rudie Zwols Fonds. De intermediair beoordeelt de situatie aan de hand van door het RZF opgestelde criteria en is verantwoordelijk voor de aanvraag. Jongeren die ondersteuning nodig hebben, maar niet meer naar school gaan, kunnen contact opnemen met de intermediair van hun laatste school, hun huisarts of het maatschappelijk werk.

Om de privacy van de kinderen/jongeren te waarborgen heeft het Rudie Zwols Fonds een privacyreglement opgesteld en haar werkwijze daarop afgestemd.
Alle aanvragen worden anoniem in het bestuur besproken en beoordeeld.

Contributies e.d. worden rechtstreeks door het Fonds aan de betrokken vereniging, instantie, organisatie, etc. overgemaakt. Hierdoor komt de ondersteuning altijd ten goede aan het kind/de jongere waarvoor hij bestemd is. Met andere woorden; er worden geen financiƫle middelen verstrekt aan ouders/verzorgers van het kind, of de jongere.

Print Friendly, PDF & Email