Jaarverslag 2012

Jaarverslag Rudie Zwols Fonds 2012

Er zijn dit jaar geen bestuurswisselingen geweest, dus hebben we nog steeds in het bestuur: Coby Pasveer, Annelies van der Valk, Ria Eising, Rudolf Hidding, Bert Gubler (penningmeester), Walter Kiljan van Heuven (secretaris) en Jan Geerts (voorzitter).

Activiteiten:

  • Contacten, o.a. Rotary Hardenberg (Vecht voor Kinderen), Rotary Uelsen-Coevorden ( binnenkort weer feestavond in Uelsen voor ons en zangvoorstelling in Dalen), gemeente Coevorden(actie Doe-Mee-pas).
    Actie Vrienden van het Rudie Zwols Fonds; velen steunen nu structureel jaarlijks.
  •  Bij verschillende activiteiten zijn we geweest om geld in ontvangst te nemen, o.a. van de Tamboervereniging Esperanto, het Esdalcollege in Oosterhesselen, van de personeelsvereniging van de PTT / KPN, van het Instituut voor Veiligheid en Milieu.
  •  We zijn langs geweest bij alle scholen in de gemeente Coevorden (soms directeurenoverleg) om de intermediairs bij te praten.
  • Contact met alle partijen die het Centrum voor Jeugd en Gezin vormen.
  • We hebben de Dierentuinactie herhaald. We bieden gezinnen waarvan een kind hulp via ons ontvangen heeft, de mogelijkheid om met elkaar de Dierentuin te bezoeken. Hiervoor hebben we een extra bijdrage ontvangen van de Rotary Coevorden-Uelsen.

Bij de aanvragen voor hulp zien wij langzamerhand een verschuiving plaatsvinden van sport (o.a. door de Doe-Mee-pas) naar vaste goederen, zoals dit jaar meer laptops, een pc, fiets, vloerbedekking. Ook vergoeden we meer vervoerskosten zoals trein en busabonnementen, o.a. door stageverplichtingen van leerlingen.

Totaal hebben we 40 aanvragen gehad in 2012. In 2011 waren dit er 30, in 2010 waren het 29 en 2009 waren het 56 aanvragen.
De aanvragen komen uit Coevorden (23), Dalen (8), Schoonoord (3), Sleen (1), Dalerpeel (2), Wezup (1), Geesbrug (1) en Oosterhesselen (1).
Er was dit jaar slechts één afwijzing. Dit betrof een vergoeding achteraf en dat doet ons fonds niet.

Voor het komend jaar streven we ernaar om het sponsorbeleid te formuleren. We worden soms gevraagd naar de mogelijkheid om onze stichting te mogen sponsoren en we willen daar zorgvuldig mee omgaan.

Wij verwachten dat door de overheidsbezuinigingen het aantal aanvragen zal stijgen. Wij blijven daarom zoeken naar mogelijkheden om extra gelden te kunnen krijgen.
Op dit moment nog houden de uitgaven en inkomsten elkaar nog redelijk in evenwicht. We realiseren ons dat dit komt doordat velen ons financieel steunen. We zijn daar dankbaar voor en hopen dat wij ook gesteund blijven worden.
31 maart 2013,

Jan Geerts, voorzitter RZF.

Print Friendly, PDF & Email