Jaarverslag 2016

Jaarverslag Rudie Zwols Fonds 2016

Bestuur.
In 2016 heeft een voorzitterswisseling plaatsgevonden. Jan Geerts heeft na 7 jaar de fakkel overgedragen aan Sijke Dijkstra. Daarnaast heeft Ria Eising afgescheid genomen na een periode van 8 jaar. Het bestuur bestaat nu uit Coby Pasveer, Rudolf Hidding, Bert Gubler, Walter Kiljan van Heuven, Astrid Eenkhoorn en Sijke Dijkstra.

Aanvragen.

Aantal aanvragen
Er zijn in 2016 77 aanvragen gedaan. Hiervan zijn 6 afgewezen omdat ze niet binnen de criteria vielen ( wonen in de gemeente Coevorden en jonger dan 18 jaar, kosten kunnen elders verhaald worden). We zien een enorme stijging t.o.v. voorgaande jaren. In 2015 waren er 46 aanvragen en in 2014 40 aanvragen. Dit geeft aan dat de nood in gezinnen toeneemt naar ons idee. Daarnaast timmert het Fonds goed aan de weg.

Welke steun is gegeven?
Onderstaand overzicht geeft inzicht in welke steun is gegeven aan welke leeftijdsgroep.

 

Vorm ondersteuning Totaal 0-6 jaar 06-12 jaar 12-18 jaar
Schoolkamp/excursie 27 3 17 7
Laptop/pc 10 0 8 2
Sporttraining/talenttraining/sportkleding

3 zwemmen, 3 x dansen,2x voetbal, 1x turnen

8 2 6
Schoolboeken en schoolmaterialen (MBO) 8 8
Fietsen/fietsreparaties 7 5 1 1
Tussenschoolse opvang 4 2 2
Vervoer 3 2 1
Schoolgeld/ouderbijdrage 2 2
Peuteropvang 1 1
Vloerbedekking 1 1
Totaal 71 16 36 19

Hieraan kan worden toegevoegd de bijdrage die het RZF heeft gedaan voor deelname van 30 kinderen van de Brede School SOM aan de Zomerschool die in de wijk Poppenhare-Tuindorp is georganiseerd.

Uit het overzicht blijkt dat de meeste steun wordt gegegaan aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Het vanwege financiele redenen niet kunnen deelnemen aan schoolkampen en excursies is een topic. Evenals het zelf niet kunnen betalen van een laptop of pc.

Intermediairs.

De aanvragen zijn afkomstig van de volgende intermediairs.

Intermediairs Aantal aanvragen
Algemeen maatschappelijk werk 40
Scholen

6x basisonderwijs (bao); Parkschool en SOM

4x speciaal bao; Dr. Waterinkschool-Hardenberg, Catamaran-Emmen

7x voortgezet onderwijs; Nw Veste en OPDC Emmen

17
Homestart 9
Humanitas 5
Ambiq 2
Gemeente 2
Mee Drenthe 1
Accare 1

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt komen de meeste aanvragen via het Algemeen Maatschappelijk werk en de scholen. Wat opvalt is dat er vanuit het basisonderwijs buiten Coevorden geen aanvragen zijn gedaan. Hetzelfde geldt voor het Esdalcollege in Oosterhesselen.

De secretaris heeft rondom de aanvragen contacten gehad met verschillende intermediairs om een en ander af te stemmen. Met 1 school zijn gesprekken gevoerd over de aanvragen schoolreizen.

Activiteiten.

Bij welke activiteiten zijn we vertegenwoordigd geweest?
We zijn bij verschillende activiteiten aanwezig geweest, zoals bij de Voorjeursfair van het Esdalcollege in Oosterhesselen, bij bijeenkomsten van de rotaryclubs Coevorden en Coevorden-Uelsen, Zomerschool Brede School SOM, Handelsmiss verkiezing en de open dag van het AZC in Zweeloo.
Daarnaast hebben we over het werk van het RZF verteld tijdens een bijeenkomst van de Rotary club Coevorden- Uelsen, de Rotary club Coevorden en de Rotary club Enschede.

Welke activiteiten hebben we ondersteund?
We hebben de Brede School SOM in Coevorden financieel ondersteund bij hun zomerschoolactiviteiten. Daarnaast is met het AZC centrum en de AZC school in Aalden Zweeloo een plan gemaakt ter ondersteuning van het muziekonderwijs en de muziekbeleving als verbindende schakel. Dit plan zal in 2017 worden gestart en structureel worden uitgevoerd.
Er zijn 2 kinderen, via het RZF geworven, meegeweest naar het door de Rotary Coevorden georganiseerde Vlielandkamp.

PR en communicatie.

Er zijn PR momenten geweest in de Coevorden Huis aan Huis rondom de Voorjeursfair van het Esdalcollege in Oosterhesselen, de zomerschool van de Brede School SOM, enrondom de voorzitterswisseling.

Financien; Hoe staat het met onze financien?

Uitgaven.
We hebben in 2016 meer kosten gehad doordat de aanvragen t.o.v.van vorige jaren bijna verdubbeld zijn. In 2015 was gemiddeld per aanvraag 170 euro nodig. In 2016 ging het om 275 euro per aanvraag.
Dankzij de bijdrage van onze hoofdsponsor, de deelname aan de ING-actie en de vele donaties die we ontvangen hebben houden we onze inkomsten en uitgaven in evenwicht.

Inkomsten.
Ook dit jaar hebben we weer geld gekregen, o.a. van de Rotary Coevorden en Rotary Coevorden-Uelsen evenals van onze 44 “vrienden”. Daarnaast van diverse particulieren zoals Anne Dozeman uit Oosterhesselen, Stichting Peuterspeelzalen, Esdalcollege in Oosterhesselen en diverse legaten. We hebben meegedaan met de goede doelenactie van de ING hetgeen ons ook een mooi bedrag heeft opgeleverd. Erg blij zijn we ook met de donaties die we krijgen in de vorm van gratis computers en laptops.

De jaarlijkse kascontrole is uitgevoerd en accoord bevonden.

De wereld om ons heen; welke andere contacten zijn er geweest?

De contacten met de gemeente (beleidsmedewerker en wethouder) zijn goed en constructief. De gemeente is bezig het minimabeleid te formuleren en wij zijn hierbij vertegenwoordigd geweest tijdens een 3-tal bijeenkomsten.
We hebben niet de samenwerkingsovereenkomst ondertekend omdat we graag onafhankelijk willen blijven.

Tot slot.

We zijn erg blij met onze sponsoren en donateurs, met onze intermediairs, met de goede samenwerking in ons bestuur, de contacten in de samenleving en het goede contact met de serviceclubs. We hopen dat we kansarme en talentvolle kinderen kunnen blijven steunen en daardoor een bijdrage kunnen leveren aan hun geluk en hun ontwikkeling.

We zijn blij dat velen het mogelijk maken dat het Rudie Zwols Fonds na bijna 20 jaar nog steeds een heel eigen plek in de Coevorder samenleving heeft en breed wordt gewaardeerd en gedragen en er daardoor voor kan zorgen dat hulp terecht komt waar dat hoort: bij kinderen die dat nodig hebben.

Print Friendly, PDF & Email