Jaarverslag 2015

Jaarverslag Rudie Zwols Fonds 2015

 

 

Er zijn dit jaar geen bestuurswisselingen geweest, dus we hebben nog steeds in het bestuur

Coby Pasveer, Ria Eising, Rudolf Hidding, Bert Gubler, Walter Kiljan van Heuven, Astrid Eenkhoorn en Jan Geerts.

 

Activiteiten:

 • Contacten met het gemeentebestuur zijn goed en constructief.
 • Weer veel geld gekregen, o.a. van de Rotary Coevorden en Rotary Coevorden-Uelsen, Anne Dozeman uit Oosterhesselen, de paardrijclub De Boekweitakkers, tamboervereniging Esperanto, Lollypop, bijdragen afscheid notarissen Huberts en Gaikema, IVC, Albert Meijering, van onze Vrienden en incidentele giften. Zie ook onze website.
 • We zijn bij verschillende activiteiten geweest, o.a. van de Tamboervereniging Esperanto en de Rotary Coevorden-Uelsen, hulp aan Anne Dozeman gegeven. Contact gehad met verschillende intermediairs om een en ander af te stemmen.
 • We hebben de jaarlijkse kascontrole gehad, uitgevoerd door leden van deze Rotaryclub Coevorden.
 • We hebben contacten met de Brede School over de mogelijkheden van zomerschoolactiviteiten en met de AZC-school over mogelijke taalondersteuning van kinderen.
 • Interviews Coevorden HAH. Conclusies. Ons werk wordt gewaardeerd, de directe lijnen en de snelle hulpverlening worden vaak geroemd, ook de nabijheid van de hulp. Het wordt belangrijk gevonden dat alle kinderen kansen krijgen om mee te doen en daarin slaagt het fonds goed. Ook het overleg met de intermediairs verloopt vlot en de praktische hulp die gegeven wordt in natura vindt men plezierig.
 • Interviews Coevorden HAH. Conclusies. Wat beter kan: De bekendheid van het RZF kan beter, ervaren sommigen. Daarvoor worden ook suggesties gedaan. Inmiddels zitten we op Facebook en hebben daar al heel wat vrienden. Onze website is vernieuwd en wordt geregeld aangepast als er ontwikkelingen zijn. De vele andere voorstellen, zoals een nieuwsbrief maken, posters ophangen, voorlichting geven op scholen, een kind interviewen dat hulp heeft gehad, een film maken, folders maken en nog veel meer worden besproken in het bestuur en verschillende ideeën zullen misschien uitgevoerd worden.
 • We hebben een hoofdsponsor. De Bakkergroep (Frans Hagel) is onze hoofdsponsor. Zij willen niet uitvoerig in de publiciteit gezien hun interne reorganisaties. Wij zijn wel dringend op zoek naar subsponsors.
 • Aanvragen: Schoolreizen / excursies / schoolgeld / schoolspullen, zomerkamp/vakantiekamp, zwemlessen, computer/laptop, ov-kaart, schoenen / kleding, peuters, sportactiviteiten, fiets.
 • Afgewezen o.a. schoolreizen, kosten beugel, laptop. Aantal aanvragen is teruggetrokken (o.a. laptops)
 • Overleg is gevoerd over kosten schoolreizen / excursies, wordt nog vervolgd.
 • Wie vragen vooral aan: de scholen en AMW.
 • Onze inkomsten en uitgaven houden elkaar goed in evenwicht, daar zijn wij content over.

 

We zijn blij met onze geldgevers, met onze intermediairs, met de goede samenwerking in ons bestuur, de contacten in de samenleving en het goede contact met de serviceclubs. We hopen dat we kinderen kunnen blijven steunen en iets gelukkiger kunnen maken. We zijn blij dat velen het mogelijk maken dat het Rudie Zwols Fonds een heel eigen plek in de Coevorder samenleving heeft en breed wordt gewaardeerd en ervoor zorgt dat hulp terecht komt waar dat hoort: bij kinderen die dat nodig hebben.

Print Friendly, PDF & Email