Schenkingen

In plaats van donateur te worden kunt u het Rudie Zwols Fonds ook steunen middels een schenking.

Het RZF wijst u graag op de mogelijkheid om bij een speciale gelegenheid in plaats van cadeaus een bijdrage voor het RZF te vragen. Via de secretaris kunt u desgewenst foldermateriaal krijgen en eventueel een speciaal ‘Rudie Zwols Fonds-kistje’ lenen, waarin de bijdragen verzameld kunnen worden.

Door het Rudie Zwols Fonds geld te schenken, steunt u kinderen/jongeren in de gemeente Coevorden, die in een problematische situatie verkeren.

Schenken kunt u doen door een bedrag over te maken naar onze bankrekening:
ABN-AMRO:  NL84ABNA0503454656

Print Friendly, PDF & Email