VRAGEN

Hebt u een vraag?
Mail ons via:  RZFonds@gmail.com

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik zelf een aanvraag indienen?
Zélf een aanvraag indienen kan niet. Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door ‘intermediairs’. Intermediairs zijn medewerkers van (basis-)scholen, maatschappelijk werkers, huisartsen, etc., die contacten hebben met kinderen/jongeren en vanuit hun professie signaleren welke kinderen extra steun nodig hebben. U kunt wél zelf contact opnemen met het secretariaat van het Rudie Zwols Fonds, om te overleggen tot welke intermediair u zich zou kunnen wenden.

Als een kind buiten de gemeente Coevorden naar school gaat, komt hij/zij dan wel in aanmerking voor steun van het Fonds?
Ja, niet de plaats waar het kind naar school gaat bepaalt of een kind in aanmerking kan komen voor ondersteuning van het RZF, maar de woonplaats. Kinderen die wonen binnen de gemeentegrenzen van Coevorden kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.

Hoe zit het met de betaling van de rekening(en)? Moeten ouders/verzorgers de rekening(en) eerst zelf betalen?
Nee, het Rudie Zwols Fonds zorgt voor de betalingen en betaalt de rekening(en) rechtstreeks aan de desbetreffende organisatie of leverancier.

Kunnen er meerdere aanvragen worden ingediend voor hetzelfde kind?
Nee, dit kan niet. Per kind kan er per jaar één aanvraag worden ingediend.

Moeten er altijd financiële gegevens worden verstrekt aan de intermediair?
Ja, maar de intermediair gaat hier heel zorgvuldig mee om. In de bestuursvergadering van het bestuur van het Rudie Zwols Fonds wordt de aanvraag anoniem besproken (dus zonder dat er een naam bij gegeven wordt, alleen de gegevens over de omstandigheden van het kind en de inhoud van de aanvraag worden bekend gemaakt). Er worden geen gegevens doorgegeven aan andere instanties en dergelijke.

Print Friendly, PDF & Email