Category Archives: Home

Home

Ieder kind telt mee

Rudie Zwols Fonds

Inleiding
Het Rudie Zwols Fonds bestaat sinds eind 1997. Het fonds is opgericht door de Rotary Coevorden. Directe aanleiding was het overlijden van Rudie Zwols. Rudie Zwols was huisarts en voorzitter van de Rotary. Hij was zeer betrokken bij zijn patiënten en met name bij kinderen die het moeilijk hadden. Het Rudie Zwols Fonds richt zich op hulp aan die kinderen. Kinderen moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Met sport, cultuur en school.

Werkwijze
Het Rudie Zwols Fonds werkt met intermediairs. Alleen zij kunnen een aanvraag indienen voor hulp aan een kind. De intermediairs kennen het gezin en de omstandigheden waarin het kind verkeert, goed. Intermediairs zijn o.a. huisartsen, maatschappelijk werkers, directeuren van scholen, pastors, wijkverpleegkundigen. De hulp wordt rechtstreeks gegeven en nooit in geld. Dus contributie wordt betaald, spullen gegeven.

Middelen
De inkomsten komen deels door rente op het kapitaal (spaarrente, aandelen, obligaties) en door acties en giften. De rente op het kapitaal is een zekerheid. De giften vormen sinds de Vriendenactie van 2011 ook een zekerheid. Datzelfde geldt ook voor het bedrag dat we jaarlijks van onze hoofdsponsor ontvangen. Samen zorgen deze onderdelen voor een deel van wat wij jaarlijks nodig hebben om hulp te kunnen geven. De acties die jaarlijks worden gevoerd, vormen geen constante bron van inkomsten. Er worden geregeld acties gehouden en activiteiten uitgevoerd. Die zorgen voor hoge bedragen ieder jaar weer.

De bedragen die de acties opleveren, verschillen per jaar aanzienlijk. Dat kan variëren van enkele honderden euro’s tot meer dan 6.000 euro.

 Wensen
Jaarlijks helpen we tussen de 60 en 90 kinderen. We willen graag alle aanvragen blijven honoreren. Daarvoor hebben we geld nodig. We zijn blij met iedere bijdrage die we krijgen. We gaan zorgvuldig met het geld om. Onze overheadkosten zijn nul.

Kinderen moeten alle mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.
Help ons kinderen helpen!