Laptops van DenHartogh

Tezamen met een aantal andere goede doelinstelling werd het Rudie Zwols Fonds flink in de watten gelegd door vervoersbedrijf Den Hartogh (onder andere een vestiging in Coevorden). Aan drie stichtingen waaronder dus het Rudie Zwols Fonds werden tien laptops geschonken. Deze laptops kunnen aan kinderen van gezinnen uit de doelgroep van het Fonds worden geschonken. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uiteraard de gebruikelijke aanmeldingsprocedure worden doorlopen. Een prachtige schenking en een mooi voorbeeld van een bijdrage van Den Hartogh in het kader van maatschappelijk ondernemen.

Print Friendly, PDF & Email